Како да се користат ПВА пакетчиња со прихрана

Како да се користат ПВА пакетчиња со прихрана

Што е тоа ПВА?

PVA1ПВА (PVA Polyvinyl Alcohol) е соединение кое се растопува во вода и е неизбежен додаток во модерниот крапски риболов, ПВА производите се произведуваат во многу варијанти меѓу кои најпознати се конецот, врекички, мрежата и лентата. ПВА се користи за прихрана целна прихрана со што се концентрира прихраната околу мамецот. Прихранувањето со пва се користи за мали до средни дистанци, но при правилната подготовка и правилно зафрлување, нема проблем да се зафрли и до 100-на метри.
Во овој текст ке се концентрираме на пва врекичките кој се полнат со разни видови на пелети, здробени боили, пченка, разни семенки итн. Исто така може и да се додадат и специјализирани дипови кој се означени како ПВА Пријателски (PVA Friendly).

Потребни алатки:

За постигнување на растојание околу 100-на метри ви е потребен здрав рибарски стап и обавезно е користењето на шок лидер, кој може да е и обичен најлон со дебелина над 0.45мм.

Подготовка на пакетот:
Храната која ја ставаме во врекичката треба да е апсолутно сува, затоа што било какво присуство на вода ке го стопи пва врекичето. Како основа може да се користат здробени боили, пченка која преходно е протркалана во прашкаста прихрана за да ја упие влажноста, разни големнини на пелети итн.

Должината на поводникот ми варира меѓу 10 и 20 см ..

1. Фатете ја монтажата и ПВА пакетчето

PVA2

2. Ставете го мамецот во едниот агол на пакетот ПВА

PVA3

3. Исполнете пакетот до половина. Во дадениот случај јас користам мешавина од пелети со различни големини.

PVA4

4. Ставете го оловото во пакетот, така што да лежи врз мешавината од пелети и притоа бидете внимателнида предвезот не е уплеткан.

PVA5

5. Досипете со пелети до 2/3-ти од обемот и заврзете пакетот со ПВА-лента. Превртете ги ќошињата на пакетот, натопете ги нежно и припојте ги кон пакетот.

PVA6

6. Продупчете го така спремениот пакет десетина пати со игла за боили.

PVA7

7. Вака готовиот пакет е многу добро спакуван и има речиси аеродинамична форма, погодна далечни зафрлувања.

PVA8

8. По пропаѓањето, пакетот брзо се распаѓа, формирајќи куп исхраната, над центарот на која се издига вашиот мамец.

PVA9

Прегледано 3420 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija