Отворен јавниот повик за доделување на концесија за риболов на повеќе акумулации

Отворен јавниот повик за доделување на концесија за риболов на повеќе акумулации

До крајот на јуни ќе биде отворен повикот за доделување на концесија за рекреативен риболов на акумулациите Матка, Глажња, Липково и Градче, а изборот е по пат на електронско наддавање.

Риболовните здруженија и фирмите од оваа дејност можат да се јават на повикот за доделување на концесија за рекреативен риболов. Концесијата се однесува за рекреативен риболов за период од шест години.

Право на учество на Јавниот повик имаат рибарските здруженија и домашни и странски правни лица регистрирани во Македонија.

Со документите потребено е да се достави потврда дека барателот е регистриран и се занимава со дејноста рибарство, доказ дека ја има потребната опрема за вршење на рибочуварската служба и дека ќе вработи потребен број на лица за заштита на рибите.

Критериум според кој ќе се изврши изборот е највисокиот понуден износ за концесијата на електронското надавање.

Краен рок за пријавување за учество е 30 јуни 2016 година.

Повеќе информации и преземање на конкурсите на http://www.mzsv.gov.mk/

Прегледано 2894 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija