RIBAR.com.mk

RIBAR.com.mk

Администратор

URL на вебсајтот: http://www.ribar.com.mk
Четврток, 25 Февруари 2016 10:48

Црна мрена

Црна мрена (Barbus)

Опис

Телото на црната мрена има вретенест облик. Главата и е сплосната, а на горната усна има два мали бркови. Бојата на телото и зависи од местото во кое живее и најчесто е сивкаста, жолтеникава, или зеленкаста. Долж своето тело и на перките има многу темни точки, по што е препознатлива и поради што понекогаш ја мешаат со помалите кркушки. Стомачниот дел и е бела боја.

Големина, распространетост и навики

Црната мрена ги населува пред се поголемите и помалите реки и поретко и езерата.krkuska

Во пролет и лето најчесто се движи во поплитките делови на водата, на места со камено и песокливо дно. Во есен и зима се повлекува во подлабоките делови од водата со песокливо дно или дно со тиња. Често може да се сретне во друштво со кленот и белата мрена. Ги избегнува затревените места од водата.

Црната мрена е права денска риба, која денски е доста активна, а навечер лежи на дното. Таа е риба која се движи во јато и пред се по дното на реката или езерото. Кај нас достигнува големина од 25-30 см и тежина од 300-500 грама

За разлика од црната мрена, кркушката (Gobio), како што најчесто риболовците ја нарекуваат поточната мрена, е ситна риба, која најчесто не престигнува повеќе од 15сантиметри, но е доста популарна, како кај поискусните рибари (за да ги подобрат своите рефлекси), така и кај почетниците, затоа што цело време е гладна и не е многу тешко да се улови.

Размножување
Црната мрена се мрести во Мај и Јуни кога женката ја лепи икрата на водните растенија.

Четврток, 25 Февруари 2016 10:45

Попадика

Попадиката е дел од фамилијата бели риби од шаранскиот вид. Се карактеризира по истакнат нос и специфично поставената уста со оштри ивици. Неискусните риболовци попадиката најчесто знаат да ја помешаат со бојникот, затоа што попадиката има издолжена глава и издужен нос, кој многу потсетува на бојникот. Грбот на попадиката е модра боја, а стомачниот дел и е бел. Градните и стомачните перки и се помаранџеста боја, а останатите перки имаат сива боја. Долната уста и е полумесечаста.

Место на живеење, навики, начин на хранење и распространетост:

Попадиката ги населува водите на северна, средна и југоисточна Европа. Таа е типична риба на протечните води. Најчесто треба да се тражи во брзите и протечни води, но добро се снаоѓа и во стоечките води и езера. Попадиката влегува и во браните и затоа тие се добри места за нејзин лов. Летно време се задржува во водите кои се богати со кислород.

Попадиката е генерално вегетаријанец и се храни со трева и алги. Во поплитките места, попадиките можеме да ги забележиме кога кинат трева од дното, притоа вртејќи се и светкајќи под водата. Покрај зелените и кончести треви, попадиката триејќи по дното и камењата со своите специфични усни јаде и све што и се наоѓа на патот, ларви, инсекти, ракчиња и црвчиња. За време на мрестот, попадиките многу малку, скоро и воопшто не се хранат.

Размножување:

Попадиките се јатни риби. Тоа е особено забележливо за време на мрестот кој се одвива од Април до Јуни, кога цели јата на риба се движат во спротивен правец од водените струи, барајќи погодно место, потоци, или песокливо место каде што би можеле да ја положат икрата. Попадиката својата полна зрелост ја достигнуваат помеѓу својата 4-та и 5-та година, при должина од 24-28 сантиметри. Женките исфрлаат од 80 000 до 200 000 јајца кои се лепливи и се залепуваат за камењата и тревите. Развивањето на ембрионите се одвива од 2 до 10 дена во зависност од температурата на водата. Карактеристично за попадиките е тоа што за време на мрестот и мажјаците и женките имаат брадавичасти израстоци по главата и грбот и на грбот им се појавуваат прљавоцрвенкасти флеки.

Животен век, големина на раст и тежина:

Попадиката може да нарасне и до 3 килограми. Сепак нејзината просечна големина е од 20 – 30 сантиметри. Попадиките од 40 сантиметри во некои води се честа појава, но во некои важат за капиталци. Попадиките од 50 и 60 сантиметри и до 2,5 килограми се навистина исклучителни примероци. Во нашите води попадиката едвај достигнува должина од 28 сантиметри и тежина од 400 грама.

Четврток, 25 Февруари 2016 10:43

Амур

Амур или индиски крап е слатководна риба која припаѓа на семејството Ципраниди. Според изгледот амурот е доста сличен на кленот и најчесто помладите амури ги мешаат со клен. Амурот има правилно градено издолжено и цилиндрично тело покриено со големи крлушки. Бојата на телото му е сребреникаво бронзена, по грбот му е потемна, а како оди кон страните и стомакот све посветла. Перките му се со сивкаста боја. Местото на амурот е посно и вкусно.

Живеалиште, навики и начин на исхрана

Амурот, или индискиот крап влече потекло од реката Амур во северна Азија од каде што и е донесен во Европа и Америка. Рибата од далечниот исток, како и што се нарекува амурот е донесена на балканот околу 1970 година, со цел да го контролира растењето на водните растенија.....

Поради начинот на негово хранење амурот најчесто се користи како чистач на стоечките води. Во Кина амурот се искористува преку 2000 години, но во Европа не успеал да ја достигне таа слава како во краевите од каде што влече корени. Кај нас амурот најчесто е жител на стоечките води, езерата, каналите, а поретко и на реките.

Амурот може да се каже дека е вегетаријанец затоа што најмногу од све се храни со алги, водни растенија, жабокречина и други видови на водни билки, па дури и лисја од дрвата. Од кога ќе нарасне 4-5 сантиметри амурот почнува да “пасе“. Брзо расте но и многу се храни. Во недостаток на водни растенија и билки, амурот почнува да се храни и со листови од врба, или друго листопадно дрво чии гранки се надвиснуваат над водата. Амурот се храни и со инсекти кои летаат блиску до површината на водата, а доста рибари го ловат и на млада пченка. Зимно време неговата активност доста опаѓа и тој се повлекува во подлабоките води.

Размножување

Амурот најчесто се размножува од Април до крајот на летото кога температурата на водата ќе се подигне над 20 степени. Јајцата кои ќе ги снесе женката плутаат по водата, доколку се работи за река тогаш малите амурцинја можат да се изведат дури 10 километри подалеку од местото од каде што биле снесени. Пловењето на јајцата ги прави плен на голем број други риби, поради што размножувањето на амурот е отежнато. При полагањето женката во зависност од нејзината големина полага од 30.000 до 800.000 јајца од кои многу набрзо излегуваат младите. Младите амурчиња се движат во плитките води и најпрво се хранат со планктони, инсекти и водени растенија, а подоцна кога ќе нарастат преку 4 см започнуваат да “пасат“ и да се хранат најчесто со алги.

Во земјите од каде потекнува, амурот може да достигне должина и до 1,7 метри и тежина и до 36 кг, но кај нас амурот може да достигне должина приближно до еден метар и 25 килограми тежина.

Четврток, 25 Февруари 2016 10:40

Караш

Поради своето масивно тело, прекриено со големи крлушки, карашот многу личи на крапот. Но за разлика од крапот, карашот има пократко тело кое не е подолго од 40 сантиметри и во исто време телото на карашот е повисоко од телото на крапот. Главата на карашот е релативно мала, има големи очи и усни усмерени према нагоре, без бркови. Телото му е сребреникаво-маслинесто, секогаш потемно по грбот, а посветло по страните на карашот. Стомачната страна на карашот е жуткаста, а перките сиви.

Место на живеење, навики, начин на хранење и распространетост:

Карашот особено ги сака стоечките и мирни води, богати со водна вегетација и муљевито дно, рибниците, езерата, каналите и спорите реки. Една од најпознатите особини на карашот е што тоа е риба која може да опстане во екстремни услови, како што се презаситеност, но и недостиг на кислород во водите, како и екстремно низок водостој. Кога се говори за исхраната на карашот, оваа риба слободно можеме да ја сместиме во групата на сештојади. Карашот се храни со водени планктони, мали организми, но и трева, алги, животниски плен, црви, пченкаи многу други мамци. Карашот е првенствено риба на топлите води и доста се храни кога е лето и кога водата е топла, додека во зима најчесто карашот е полетаргичен.

Во однос на распространетоста, мора да се истакне дека во нашите краишта во изминатите години се забележува инвазија од оваа риба. Прадедовина на карашот е Кина, од каде што се проширил по источна Азија, бившиот Советски сојуз, а понатаму и на запад кон Европа. Неговата инвазија е доста силна. Од целосно непозната врста во 50-тите години на 20-тиот век во Европа, па се до една од најчестите врсти денеска, карашот продолжува да се мрести и да ги населува скоро сите води. Една од главните причини за ваквата распространетост на карашот е неговата огромна адаптабилност на водите, начинот на размножување, неговата голема издржливост на природните промени и немањето на многу природни непријатели помеѓу рибите

Размножување и големина :

Карашот ја достигнува својата зрелост помеѓу 3 или 4 години живот. Карашот се мрести блиску до обалата во места кои се прекриени со треви, алги и други водни растенија. Неговиот мрест започнува најчесто кога температурата на водата ќе достигне 18 степени. Во зависност од тежината и големината на секоја женка, карашот исфрла од 100.000 до 300.000 јајца, кои покасно мажјакот ги оплодува. Карактеристично за карашот е тоа што јајцата може да ги оплоди и друга врста на риба. Инкубацијата најчесто трае еден ден и излегуваат малите карашчиња долги 3 милиметри. Карактеристично за карашот е тоа што може да се размножува и од неоплодени јајца.

Максимална големина на карашот е околу 40 сантиметри и маса од 2,5-3 килограми во светски рамки. На ниво на Македонија, карашите од 600-700 грама се сметаат за крупен караш, а примероците од 1,5 килограми за капиталци.

Четврток, 25 Февруари 2016 10:36

Костреж

Кострежот е една од рибите кои неможеме да ги промашиме, поради нејзиниот специфичен изглед и препознатливост. Станува збор за прекрасна риба чиј изглед јасно ни говори дека се работи за воден предатор и грабливец. Телото на кострежот по страните му е сплескано и доста високо. Младите кострежчиња имаат вретенст облик, но со годините тие добиваат грпка над главата. Грбот му е маслинесто-зелен со 5 до 9 црни линии кои му служат за камуфлажа и подобро криење во водните растенија. Стомачниот дел му е белкаста, или жуткаста боја, а опашот мал. Стомачните перки му се жуто-портокалови, додека опашот му е сивкасто-зелен. Грбната перка му е дводелна и составена од прв дел кој е поголем, цврст и бодликав и втор дел на кој само првата коска му е цврста, а понатаму перката е мека. На крајот од првиот дел на грбната перка има црн знак. Имаат карактеристични црни кострежочи, а во устата ситни и оштри заби.

Место на живеење, навики и начин на исхрана:

Кострежот ја населува цела Европа, освен водите на Шкотска и Норвешка и помлку во водите на Шпанија и Италија. Притоа кострежот ги населува сите видови на води и без оглед на типот на вода, кострежот треба секогаш да се бара позади бетонските блокови, поголемите камења, потопените дрва, водните растенија, или шуплива обала од која излегуваат корења од дрвата блиску до реката или езерото.....

Кострежот е јатна риба и лови во јато, а осаменик постанува кога ќе подостари. Кострежот е најактивен кога температурата на водата го надминува 14 степен. Кога температурата на водата ќе падне под 4 степени, тогаш кострежот паѓа во сон.костреж1

Иако е познат како грабливец, кострежот не е некој брз пливач и токму затоа лови од заседа. Кога ќе го забележи пленот се скаменува, ги шири перките и напред во напад. Многу е издржлив и својот плен го брка на поголеми дистанци, што е негова предност, за разлика на пример од штуката која напаѓа во моментот и доколку не го фати пленот се откажува од понатамошно гонење. Препознатлив е по тоа што има голема контрола на своите движења и прави многу маневри. Често додека брка во плиткото можеме да го забележиме како наеднаш се забрзува и во момент запира, па повторно убрзува.

Јатата на кострежи се составени најчесто од риби со иста големина и колку се помлади, толку јатото е поголемо. Со паѓањето на ноќта јатото се растура и наутро повторно се собира. Младите кострежчиња се хранат со планктони, додека подоцна се ориентираат на помали риби. На почетокот на есента кострежите се собираат во поголеми јата и бараат место на кое што ќе презимат. Зимно време поголемите кострежи можат да излезат од длабочината и се упатуваат кон поплитките места со цел нешто да уловат и изедат и потоа повторно се враќаат во длабочина.

Кострежот е една од најатрактивните риби за спортаски риболов. Тоа е така затоа што се храни скоро во текот на цела година, а можат да го уловат и почетници. Помладите кострежи можат да се уловат скоро во текот на целиот ден, додека поголемите само кога условите за риболов на оваа врста се поволни. Кострежот се карактеризира со одлично месо, без многу ситни коски.

Мрестење и големина на раст

Кострежот се мрести обично од март до април, но ако во тоа време температурата е ниска тогаш мрестот може да се продолжи до јуни. Женката положува и до 200.000 јајца и токму тоа е една од причините за неговото брзо проширување и населување на што поголем број на територии.

Кострежот може да нарасне и до 50 см со тежина до 3-4 кг, а може да живее и до 50 години. Едногодишен костреж достигнува до 7,2 см. , костреж од 5 години околу 12 см., 10 години околу 18 сантиметри, 15 години околу 23 сантиметри итн. Најчесто уловените примероци се до 200 грама.

Четврток, 25 Февруари 2016 10:33

Смуѓ

Смуѓот е риба која и припаѓа на фамилијата Percidae , род Stizostedion, вид Lucioperca. Род Stizostedion има повеќе видови како што се американски смуѓ, канадски, смуѓ камењар и морски смуѓ. Кај нас има 2 вида на смуѓ и тоа: камењар кој ретко расте повеќе од 1 кг и неговиот поголем роднина кој расте до 15 кг.смуѓ заби

Телото му е издолжено со релативно мала глава. Зависно од местото на живеење бојата на телото му е обично на грбот зелено сива со 8-12 попречни пруги, бел стомак и сребрени страни. Го викаат барон, гроф, стакленоокиот .... (има изострен вид кој е важен услов за пронаоѓање на храната).

Има две грбни перки, кои се споени, или пак измеѓу нив има релативно мал простор. Има ситни крлушки. На грбните перки и опашот има темни пеги, а останатите перки му се без пеги и имаат бледожолтеникава боја. Повозрасните единки имаат доста ситни заби во устата.

Место на живеење, навики, начин на хранење и распространетост:

Смуѓот е распространет скоро во цела Еврпа и делови на Азија.

Тој е риба која е активна во текот на целата година и во текот на зимата и летото. Оптималната температура за неговиот живот е околу 27 степени, а горната граница за негово преживување е температура од околу 35 степени. Смуѓот е риба која е отпорна на високи температури во вода богата со кислород, и многу неотпорна на води со помалку кислород. Ако има загадување на водата, смуѓот страда меѓу првите риби.

Смуѓот има висок прехрамбен коефициент 5.1 што значи дека често е во потрага по храна. Честопати ако уловите 1 смуѓ ке добиете уште еден. Значи помалите примероци се движат во јата, а поголемите најчесто се сами.

Помладите смуѓови се хранат со ларви на инсекти кои живеат во вода, а поголемите смуѓови се хранат со други видови на риби. На предаторски начин на исхрана преоѓа после првата година од животот. За време на мрест смуѓот не се храни.

Размножување, големина и раст:

Женката Смуѓ несе околу 1 милион јајца. Јајцата се мали и со дијаметар од 1 до 1,5 мм. Мрестот стартува во пролет кога температурата на вода е од 12 до 15 º C. Најчесто смуѓот се мрести во раните утрински часови, во реките на длабочина од 0,5-1м, а во езерата дури и на длабочина до 17 метри. Ако живее во езерата каде што нема истечна вода, се приближува до брегот и бара песокливо дно и чиста и бистра вода, каде обично се прави гнездото за мрест. Мажјакот и женката еднократно ја испуштаат млечта и јајцата. По мрестот, женката се оддалечува, а мажјакот останува да се грижи за икрата. Ембрионот во јајцето се развива за околу една недела. Младите растат брзо.

Според литературата смуѓот може да нарасне до 1,3 метри и тежина до 15 килограми.

Смуѓот во езеро Младост и начин на негово ловење

Се зборува дека пред 10 години во ова наше езеро се пуштени само 10-тина примероци и одтогаш смуѓот е прилагоден тука.

Прибор кој се користи за риболов на смуѓ се трски со должина од 2.4 – 3.3 м со тежина на фрлање до 60 г, и брза акција во горната третина. Машинки со капацитет од 100м 0.30 мм . Ако користите плетен конец 0.14 мм, а монофил од 0.22 мм е доволен. Смуѓот не е борбена риба, но по квалитетот на месото се наоѓа пред пастрмката.смуѓ на гумено рипче

На велешко најчесто се лови со олово на дно, или мамецот да е неколку сантиментри над дното. За мамец се користи белвица, црвеноперка, сунчаница често и филет од риба, или само половина од мамецот (најчесто опашката). Се лови на длабочина од 5-8 метри. Знае да излезе и во плитко во утринските часови, или ако е облачно времето. Најважен фактор е да ја пронајдете рибата . Ако е во близина на мамецот сигурно ке има и улов. Овие правила важеа до пред неколку години. Денес ретко кој оди на смуѓ, а и најупорните најчесто се враќаат без улов.

Се лови и на вештачки мамки но со многу малку успех

Четврток, 25 Февруари 2016 10:28

Деверика

Нивната просечна должина е 25-50 см и тежина од 1-6 килограми. И покрај должина од 82 см и 36 см во висина и тежина 9-11 килограми, (во Шведска и во Русија). Има високo (околу 1/3 должина), странично силно плоснато тело покриено со големи меки крлушки, наредени во редовните линии. Главата е мала со мала тапа уста. Исто така, со релативно мал очи. Боја варира од нивните крлушки, сребрено-сива кафена (бронза) кај постарите , особено во бистрите води. Задниот дел има темна маслиново-зелена нијанса на боја. на долниот дел на главата станува црвеникава боја. Перките се со сива до сино-црно, никогаш обоени. перка е висока и тесена, , кој почнува на дното на телото зад грбната и е многу долга.

Младите деверики имаат повеќе издолжено телото и големи очи, идеална тежина од 700 грама со бело-сребрена боја, а потоа се врти сива, перките затемнети, и на грлото и стомакот се појавува црвеникава боја. Бојата зависи од својствата на водата.

Под идеални услови, можат да го доживеат 16 години.

Возрасните обично се појавуваат во мирна и споро-проточни води, каде што тие живеат во големи јата на дното. Девериките обично живеат во реките (особено во пониските области) езера и бари со многу алги и калливи дна. Таа, исто така може да се најде во соленкасти морска вода.

Девериките е една од почестите видови риби во Европа. Нејзините живеалиште се протега источно од Пиринеите низ Ирска и Англија на запад, северно од Алпите и во Централна Азија, во басени на Северна, балтичките, црна, Каспиското и Аралско Море. Во северниот дел достигнува целиот пат до Шведска.

Девериката се мрести во добро затревнета вода, во месец април и мрестењето трае до крајот на јуни, кога температурата на водата помеѓу 10 и 14 степени целзиусови. Во плитката вода, до половина метар, девериката се мрести во друштво на другите, сродни видови "бела риба", положувајки јајца на водната вегетација. Во места заштитени од ветерот, мрестот се одвива во раните утрински часови, 06:00-09:00. Сексуална зрелост машките деверики ја добиваат во третата година од животот, женското до петтата година. Женката, сето тоа зависи од возраста и големина, положува 100000-580000 парчиња икра

Четврток, 25 Февруари 2016 10:12

Црн Дрим

Црн Дрим истекува од Охридското Езеро во Струга преку отока што народот ја нарекува “уста” на височина од 695 м, кон север, најпрво тече низ Струшко Поле до с. Ташмаруниште од каде навлегува во заезерената Дримколска Клисура, односно во езерото Глобочица. Под браната Глобочица повторно се формира краток речен тек за повторно да навлезе во соседното Дебарско Езеро. Него го напушта кај Шпилски Мост и натаму 12 км тече како гранична река, за потоа, во Дебарско Поле западно од с. Спас на кота од 746 м, да влезе во Р. Албанија. Според тоа нејзиното поранешно корито доста е изменето. По изградбата на двете вештачки езера- Глобочица и Дебарско Езеро, реката претежно е заезерена. Пред тоа должината на Црн Дрим на нашата територија изнесувала 56 км, со среден пад од 4‰ и среден проток од 56 м3/с.

Големина на рибите под која не смеат да се ловат

Пастрмка во Црн Дрим 40 см

Пастрмка во притоките 30 см

Главатица Трајна забрана

Црна мрена 20 см

Писа 20 см

Скобуст 25 см

Клен 30 см

Крап 40 см

Јагула 50 см

Забелешка: Рибата се мери од врвот на муцунката до крајот на опашната перка, кога перката е нормално отворена.

Сите уловени риби под определената големина, потребно е внимателно да се откачат од јадицата, неоштетени и во жива состојба да се вратат во водата.

За останатите видови риби кои, кои не се наведени во табелата, кои се помалку значајни од аспект на рекреативен риболов, видови на риби кои ги има во поголема количина во риболовната вода или се во групата на непожелни видови риби, не се предвидува заштитна мерка “најмала дозволена големина под која несмеат да се ловат”, што значи дека може да се ловат на сите големини.

Временски период во кој е забранет риболов

Пастрмка Од 01. октомври до 28/29. февруари наредната година

Скобуст Од 15. април до 15. мај

Клен Од 05. мај до 15. јуни

Црна мрена Од 15. мај до 30. јуни

Крап Од 15. мај до 30. јуни

Покрај забраната за риболов за време на мрестењето, а заради поголема заштита и зголемување на популациите не е дозволен риболов на пастрмка и сом во деновите од понеделник до четврток, (со исклучок на државните празници).

Сите случајно уловени примероци од наведените видови, во периодот на забрана мора во жива состојба и неоштетени да се вратат во риболовната вода.

Забрането е секакво изнесување на рибите за кои е определена забрана, нивно убивање, како и ставање во секаков вид на чуварки.

Забранет е риболов на видот ГЛАВАТИЦА - Salmo marmoratus во реката Радика, Црн Дрим и сите притоки и на “слатководен рак” во реката Црн Дрим со сите притоки.

На риболовните ревири “Црн Дрим 1 и 2” се дефинираат следните локации за мрест на:

1. пастрмка

- Голема Река, од изворот до влив во акумулацијата Глобочица

- Вевчанска Река, од изворот до влив во р. Црн Дрим,

- од мостот за Полициската станица во с. Луково на р. Црн Дрим возводно до регулациониот објект на Јабленичка Река во с. Пискупштина,

2. топловодни видови риби

- река Црн Дрим од вливот во акумулацијата Шпиље возводно до с. Луково.

Се забранува вршење рекреативен риболов во периодот од 1 април до 30 јули на специфичните локации каде се мрестат топловодните видови риби.

Се забранува вршење рекреативен риболов во периодот од 1 октомври до 1 март на специфичните локации каде се мрести пастрмката.

Дозволени дневен улов по видови на риби за Река Црн Дрим со притоките

Пастрмка во Црн Дрим до 2 (два) примероци

Пастрмка во притоките на Црн Дрим до 3 (три) примероци

Црна мрена до 25 (дваесет и пет) примероци

Скобуст до 13 (тринаесет) примероци

Клен до 10 (десет) примероци

Крап 1 (еден) примерок

Јагула 1 (еден) примерок

Максимална дозволена количина на дневен улов на риба за риболовниот ревир на река Црн Дрим изнесува вкупно 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риба, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец, на ден не смее да биде поголема од 3 кг, а воедно и не смее да бидат надминати макималните ограничувања за бројот на уловени единки по видови.

Во вкупната количина до 3 кг. влегуваат и сите останати видови на риби кои досигнуваат помали должини (белвица, кркушка, моранец и др.).

Времето за риболов на пастрмката, во горе наведениот период, се дозволува само во деновите: петок, сабота, недела и државен празник.

При вршењето рекреативен риболов на пастрмка може да се употребува само една риболовна трска, со или без машинка (орша) и задолжителна упореба на вештачки мамки. Дозволена е употреба на следните вештачки мамки: еден блинкер со една јадица (трокрака, двокрака или едникрака) или еден воблер кој може да има до две јадици (трокраки, двокраки или едникраки) или три вештачки мушички кои можат да имаат еднокраки јадици.

При вршењето рекреативен риболов на останатите видови риби, дозволена е употреба на максимум две риболовни трски со по три јадици на трска или максимум три риболовни трски со по една јадица на трска, со или без машинка (орша) и употреба на сите видови природни и вештачки мамки.

Четврток, 25 Февруари 2016 10:06

Струмица

Сливот на река Струмица го зафаќа крајниот југоисточен дел од Република Македонија и се протега во правец северозапад-југоисток. Изворишната челенка ја сочинуваат повеќе водотеци што се формират и спуштаат од највисоките делови на планината Плачковица. Сепак како извориште се смета изворот на Радовишка Река кој е на надморска височина од 1.540 м. Во Радовишко Поле, Радовишка Река се спојува со Ораовичка Река, од каде до влезот во Струмичко Поле го носи името Стара Река. Поминувајќи ја кратката клисура, меѓу Радовишката и Струмичката Котлина, оваа река влегува во Струмичката Котлина во која го носи името Струмица. Текот на Струмица низ Струмичката Котлина, во која прима голем број на поројни водотеци кои депонираат огромен нанос во речното корито, порано бил доста отечнат и коритото било плитко, а изливањето на водата од него честа појава. Како последица на ова се формирале постојани мочуришта во близина на речниот тек меѓу кои најголемо било Моноспитовското Блато. Со извршените мелиорации по Втората светска војна, овој процес е запрен. Под Ново Село р. Струмица излегува од Струмичкото Поле и тече низ Кључката Клисура формирана помеѓу планините Огражден на север и Беласица на југ, каде што ја поминува границата со Р. Бугарија на кота од 186 м и се влива во Струма на територијата на соседна Р. Бугарија.

Во нашата земја Река Струмица има должина од 75,1 км и дренира сливна површина од 1.520 км2. Има вкупен пад 1.354 м, односно релативен пад од 18‰. Средниот проток на Струмица кај Ново Село изнесува 6,16 m3/s, средните минимални води 1,16 m3/s, а средните максимални води 14,50 m3/s. Најголемиот проток се јавува при крајот на зимата и во почетокот на пролетта, односно во месеците февруари, март и април. Така во февруари средните големи води изнесуваат 60,50 m3/s. Најмалите протоци се во месеците август и септември со минимум на средни води во август, кога овде протечуваат само 0,05 m3/s.

Во својот тек Река Струмица прима четири поголеми притоки, три од левата и една од десната страна. Леви притоки на Струмица се Ораовичка Река, реката Плавија и реката Турија, а десна притока е само реката Водочница.

Микроакумулации во сливот на Струмичка Река на кои може да се врши рекреативен риболов се:

≠ акумулација Иловица, општина Босилово,

≠ акумулација Дрвошка, општина Босилово,

≠ акумулација Новоселска, општина Ново Село и

≠ акумулација Маркова Брана, општина Струмица.

Најмали дозволени риболовни мерки за видовите значајни од аспект на рекреативен риболов:

Крап 40 см

Бела мрена 35 см

Црна мрена 20 см

Клен 30 см

Штука 40 см

Сом 70 см

Скобуст 25 см

Црвеноперка 20 см

Костреш, перкија 20 см

Рибата се мери од врвот на муцунката до крајот на опашната перка, кога перката е нормално отворена.

Сите уловени риби под определената големина, треба внимателно да се откачат од јадицата и неоштетени и во жива состојба да се вратат во водата.

За сливот на Струмица, за кој се пишува оваа риболовна основа не се пропишува тотална забрана за риболов во фиксен верменски период.

Заштитата на рибите и влијанието во правец на зголемување на густините на популациите на рибите ќе се изврши преку:

- заштита на рибите во периодот на мрест

- заштита на мрестните локалитети (природните плодишта)

Временски период во кој е забранет лов на риби

Штука Од 01. февруари до 31. март

Скобуст Од 15. април до 15. мај

Сом Од 15. април до 15. мај

Црвеноперка Од 15. април до 15. мај

Клен Од 05. мај до 15. јуни

Крап Од 05. мај до 15. јуни

Бела мрена Од 15. мај до 15. јуни

Црна мрена Од 15. мај до 15. јуни

Сите случајно уловени примероци од наведените видови, во периодот на забрана мора во жива состојба и неоштетени да се вратат во риболовната вода.

Забрането е секакво изнесување на рибите за кои е определена забрана, нивно убивање, како и ставање во секаков вид на чуварки.

На риболовните ревири “Стумица 1” и “Струмица 2” како специфични локации каде се мрестат бела мрена, црна мрена, клен, крап и скобуст (бојник) се определуваат вливовите на сите притоки.

Се забранува вршење рекреативен риболов во периодот од 1 април до 30 јули на специфичните локации каде се мрестат рибите.

Дозволениот дневен улов по видови на риби за риболовните ревири “Струмица 1”, “Струмица 2” и рекреативните зони “Маркова брана”, “Доброшка” “Иловица” и “Новоселка” се ограничува на

Скобуст до 15 (петнаесет) примероци

Клен до 10 (десет примероци

Бела мрена до 5 (пет) примероци

Сом 1 (еден) примерок

Крап до 2 (два) примероци

Штука до 5 (пет) примероци

Црвеноперка до 25 (дваесет и пет) примероци

Костреш до 20 (дваесет) примероци

Максимална дозволена количина на дневен улов на риба, за риболовните ревири е вкупно 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риба, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец, на ден не смее да биде поголема од 3 кг, а воедно и не смее да бидат надминати макималните ограничувања за бројот на уловени единки по видови.

Во вкупната количина до 3 кг. влегуваат и сите останати видови на риби кои досигнуваат помали должини (белвица, црна мрена, кркушка и др.)

За видовите “сончаница”, “амурче” и “сребрен карас” нема никакво ограничување и може да се лови во сите должуни и во неограничени количини.

При вршењето рекреативен риболов дозволена е употреба на максимум две риболовни трски со по три јадици на трска или максимум три риболовни трски со по една јадица на трска, со или без машинка (орша) и употреба на сите видови природни и вештачки мамки.

Четврток, 25 Февруари 2016 09:57

Брегалница

Брегалница по должина е најголема притока на Вардар. Извира под врвот Ченгино Кале на Малешевските Планини на надморска височина од 1.720 м, а во Вардар се влива меѓу селата Ногаевци и Уљанци, на надморска височина од 137 м. Средниот проток при утоката изнесува 28 м3/с (максимални протоци 640 м3/с, а при минимални коритото е суво). Има вкупна должина од 225 км, сливна површина од 4.307 км2 и релативен среден пад од 7‰. По спуштањето од Малешевските Планини каде Брегалница има мошне развиена изворишна челенка, таа најпрво тече низ Беровската Котлина во која има широк тек, доста е мирна но и акумулира значаен флувијален материјал. Кај с. Будинарци широчината на долината достигнува 500-600 м, а од с. Разловци веќе влегува во клисурестиот дел на Разловската Клисура долга 19,1 км. Во клисурата се јавуваат одредени ерозивни проширувања како она кај с. Митрашинци. По Разловската Клисура Брегалница тече низ Делчевско Поле во кое наталожува значајна количина на чакал и песок со што на одредени потези текот се разбива во неколку ракави. Во Пијанец и Малеш е горниот тек на р. Брегалница. Таа тука тече од југ кон север и има меридијански правец на протегање. Од вливот на Очипалска Река па до с. Истибања односно до влезот во Кочанската Котлина и понатаму до вливот во Вардар, Брегалница тече од исток кон запад и има напореднички правец. За ваквото нејзино свртување Б. Милоевиќ ќе напише: “Во текот на палеоген во долината на денешна Брегалница постоеле две удолини, горна, меридијанска и долна, напоредничка” (Милоевиќ, 1941). Подоцна, долната напоредничка долина со регресивна ерозија се соединила со горната меридијанска долина со што почнала да егзистира денешната долина на Брегалница. Тогаш всушност настанало поврзување на отоката на Кочанското Езеро со отоката на Пијанечкото Езеро.

Низ Истибањската Клисура, Брегалница тече во должина од 39 км. Во неа денеска е формирано езерото Калиманци од кое се наводнуваат околу 28.000 ха земјоделски површини во Кочанско и Овче Поле.

Во Кочанската Котлина Брегалница навлегува кај с. Истибања и низ неа тече речиси по средината и ја напушта кај с. Крупиште каде на запад од него изградила кратка сатеска. Низ котлинското дно Брегалница има рамнински карактер со просечен пад од само 1,8‰. Затрупувано со наносите на притоките и пороите коритото е плитко и непостојано поради што често доаѓа до изливање на водата.

Од Штипската Сатеска до вливот во Вардар, Брегалница тече низ млади палеогени и неогени седименти и коритото има меандриски облик. Тоа е пределот Слан Дол.

Во својот тек Брегалница прима 23 притоки подолги од 10 км. Од десната страна дотечуваат 10 притоки со вкупна должина од 241 км, а од левата страна 13 притоки со вкупна должина од 260 км. Долините на сите притоки, за разлика од долината на Брегалница која е полигенетска, се моногенетски. Тие се развиле како притоки на одделни езерски басени, а со истекување на езерото нивните води го продолжуваат својот тек и стануваат притоки на Брегалница. Во планинските предели долините им се длабоки и имаат облик на латинската буква В (В). Со усечувањето во некогашните езерски басени, долините им се проширувале, а долинските страни се намалувале. Денеска главно иамаат симетрични долински страни.

Десни притоки на Брегалница:

Пехчевска Река, Желевица, Габровска Река, Очипалска Река, Луковичка Река, Каменица, Оризарска Река или Масалница, Кочанска Река, Злетовска Река, Светиниколска Река

Леви притоки на Брегалница:

Ратевска Река, Каменица, Будинарска Река, Бигланска Река, Заровец, Осојница, Градешка Река, Зрновска Река, Река Плачковица, Козјак, Сува Река, Отиње, Крива Лакавица

Вештачки езера

Езеро Калиманци, Ратевско Езеро, Езеро Градче, Езеро Мавровица

Најмали дозволени риболовни мерки за видовите значајни од аспект на рекреативен риболов:

Пастрмка 35 см

Бела мрена 35 см

Црна мрена 15 см

Клен 30 см

Скобуст 25 см

Крап 40 см

Попадика 20 см

Сом 70 см

Рибата се мери од врвот на муцунката до крајот на опашната перка, кога перката е нормално отворена.

Сите уловени риби под определената големина, треба внимателно да се откачат од јадицата и неоштетени и во жива состојба да се вратат во водата.

За останатите видови риби кои се помалку значајни од аспект на рекреативен риболов или се во групата на непожелни видови риби не се предвидува заштитна мерка “најмала дозволена риболовна мерка”, што значи дека може да се ловат без ограничување на големината.

Покрај забраната за риболов за време на мрестењето, а заради поголема заштита и зголемување на популациите се воведува:

- забрана за риболов на македонска пастрмка и во деновите од понеделник до четврток (со исклучок на државните празници).

забрана за риболов на сом и во деновите од понеделник до четврток, (со исклучок на државните празници)

За сливот на реката Брегалница, за кој се пишува оваа риболовна основа не треба да се пропишува тотална забрана за риболов во фиксен верменски период.

Заштитата на рибите и влијанието во правец на зголемување на густините на популациите на рибите да се изврши преку:

- заштита на рибите во периодот на мрест

- заштита на мрестните локалитети (природните плодишта)

- порибување

Временски период во кој е забранет лов на риби

Пастрмка Од 01. октомври до 15 февруар

Сом Од 15. април до 15. мај

Скобуст Од 15. април до 15. мај

Попадика Од 05. мај до 15. јуни

Клен Од 05. мај до 15. јуни

Крап Од 05. мај до 15. јуни

Бела мрена Од 15. мај до 30. јуни

Црна мрена Од 31. мај до 30. јуни

Покрај забраната за риболов за време на мрестењето, а заради поголема заштита и зголемување на популациите не е дозволен риболов на пастрмка и сом во деновите од понеделник до четврток, (со исклучок на државните празници).

Сите случајно уловени примероци од наведените видови, во периодот на забрана мора во жива состојба и неоштетени да се вратат во риболовната вода.

Забрането е секакво изнесување на рибите за кои е определена забрана, нивно убивање, како и ставање во секаков вид на чуварки.

Се забранува вршење рекреативен риболов во периодот од 1 април до 30 јули на специфичните локации каде се мрестат топловодните видови риби.

На риболовен ревир Брегалница 2 - од с. Тработивиште до с. Разловци;
На риболовен ревир Брегалница 6 - од с. Убого до влив на Брегалница во Вардар;

Злетовска Река - еден километар пред влив во Брегалница до вливот во Брегалница;

Се забранува вршење рекреативен риболов во периодот од 1 октомври до 1 март на специфичните локации каде се мрести пастрмката.

На риболовен ревир Брегалница 1 - од градот Берово до изворите на Брегалница
Злетовска Река - од изворите до Злетово.

Дозволениот дневен улов по видови на риби за риболовен ревир “Брегалница 1”, “Брегалница - 2 “, “Брегалница - 3” и “Злетовска Река” , се ограничува на:

Македонска пастрмка до 2 (два) примероци

Клен до 10 (десет) примероци

Попадика до 10 (десет) примероци

Црна мрена до 20 (дваесет) примероци

Максимална дозволена количина на дневен улов на риба, за риболовен ревир “Брегалница - 1”, “Брегалница - 2 “, “Брегалница - 3” и “Злетовска Река” е вкупно 2 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риба, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец, на ден не смее да биде поголема од 2 кг, а воедно и не смее да бидат надминати макималните ограничувања за бројот на уловени единки по видови.

Во вкупната количина до 2 кг. влегуваат и сите останати видови на риби кои досигнуваат помали должини (белвица, кркушка и др.).

За видовите “сончаница” и “калифорниска пастрмка” нема никакво ограничување и може да се лови во сите должуни и во неограничени количини.

Дозволениот дневен улов по видови на риби за риболовен ревир “Брегалница 4”, “Брегалница 5” и “Брегалница - 6” , се ограничува на:

Скобуст до 10 (десет) примероци

Клен до 10 (десет) примероци

Бела мрена до 4 (четири) примероци

Црна мрена до 30 (триесет) примероци

Сом 1 (еден) примерок

Крап до 2 (два) примероци

Попадика до 20 (дваесет) примероци

Карас Неограничено

Максимална дозволена количина на дневен улов на риба, за риболовен ревир “Брегалница - 4”, “Брегалница - 5”и “Брегалница - 6” е вкупно 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риба, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец, на ден не смее да биде поголема од 3 кг, а воедно и не смее да бидат надминати макималните ограничувања за бројот на уловени единки по видови.

Во вкупната количина до 3 кг. влегуваат и сите останати видови на риби кои досигнуваат помали должини (белвица, кркушка и др.).

За видовите “сончаница”, “сребрен карас” и “амурче” нема никакво ограничување и може да се лови во сите должуни и во неограничени количини.

За останатите видови на риби кои не се наведени во пописот нема ограничување во однос на максималниот број на единки.

Во дозволен риболовен прибор за рекреативен риболов спаѓаат: риболовни трски, риболовни машинки (орши) и разни видови на природни и вештачки мамки.

При вршењето рекреативен риболов на пастрмка може да се употребува само една риболовна трска, со или без машинка (орша) и задолжителна употреба на вештачки мамки. Дозволена е употреба на следните вештачки мамки: еден блинкер со една јадица (трокрака, двокрака или едникрака) или еден воблер кој може да има до две јадици (трокраки, двокраки или едникраки) или три вештачки мушички кои можат да имаат еднокраки јадици.

При вршењето рекреативен риболов на останатите видови на риби, дозволена е употреба на максимум две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица на трска, со или без машинка (орша) и употреба на сите видови природни и вештачки мамки.

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija