Порибување на Вардар

Порибување на Вардар

Во петокот на 14.09.2018 беше извршено порибување на Вардар во Скопје со крап од страна на РИБАР 2011.
Се пуштија над 1000 парчиња во просек од 150-500 грама.
Следи порибување со пастрмка на Вардар, Треска и Кадина, а потоа нешто интересно и на Лепенец.

Бистро!


Медија

Прегледано 1399 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija