Мушичарска репортажа 1 - 2017

Мушичарска репортажа 1 - 2017

После неколку одења на Радика годинава, да ја направам првата репортажа :)

За жал, немаше ниту еден позначаен улов во овие неколку риболови, пред се поради водата која варира и е снежна поради топењето на снегот и мразот на Кораб и Дешат, односно на водата која доаѓа во Радика преку Рибничка река (Нистровска).

Надолу водата е голема и речиси и да нема услови за мушичарење. Во горниот дел рибата е активна, но излегуваат само ситни, ја нема горе покрупната пастрмка.

Риболовот на Радика по мене ќе започне во мај, април нема да има поволни услови поради големото количество на мраз горе и дождовите кои претстојат.

Радика надолу е доста голема
Добитна нимфа од сабајле беше имитација на бела ларва.
Над Рибница реката е одлична за риболов
Фазанчињата се пораснати од пред недела-две ;) Горе ловев на слични имитации т.е. на фазан и на оливен фазан
Бистро

Прегледано 2286 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija