Правилно пополнување на шпунглата/машинката со конец

Правилно пополнување на шпунглата/машинката со конец

За некои почетници во спортскиот риболов, овој детаљ изгледа навидум неважен, бидејќи сметаме дека машинката најчесто служи за намотување на конецот и влечкањето на уловената риба. Меѓутоа, правилно пополнување на шпунглата и добро средена машинка во одредени ситуации знаат да ви заштедат многу нерви, многу конец и големи парчиња на риба. Зошто е тоа така ?masinka

Секогаш треба да знаете дека од машинката најмногу зависи колку далеку, колку прецизно и колку добро ќе го зафрлиме мамецот. Секако, дека најголем успех во риболовот ќе имаме ако и зафрлиме што се вели на рибата в уста. При оваа фаза, односно при зафрлувањето, освен формата на самата шпулна голема улога игра и нејзиното правилно пополнување со конец. Ова важи и за риболовот на тапа и за риболовот со вештачки мамки и за риболовот со олово на дно. Значи без разлика што ловите, овој детаљ може да ве спаси од многу нервози и на крајот да ви пружи поголемо задоволство во риболовот.

line spilling off spool leads to tangles loops448x299

Правилното намотнување на конецот, би почнало веќе во ситуација кога треба да го врзете новиот конец на трската.

Најпрво, треба особено да внимавате добро да го прицврстите крајот на конецот за шпунглата. Тоа подразбира на неколкупати врзување со неколку 2-3 добри чвора. Ова е особено битно бидејќи може да се случи со текот на времето постојано и постојано (дали со кинење, дали со врзување на нови јадички, дали со пресекување на оштетен конец, да го потрошите конецот кој се наоѓа на шпунглата до оној степен до кој веќе не е препорачливо со него да се фаќа. Меѓутоа од немарност, а понекогаш и од незнаење не сте купиле нов конец на време и фаќате со недоволно конец. При една таква ситуација може да се случи да закачите поголема риба, која доколку не сакате да ви избега мора соодветно да ја третирате, т.е да и пуштите конец, да го подотпуштите амортизерот на машинката и сл. за да ја уморите и притоа секако да пуштите повеќе конец. Во ваква ситуација, доколку не забележите и не изреагирате на време, може да се случи рибата да ви земе доста конец и доколку крајот на конецот не ви е соодветно прицрвстен и врзан за шпунглата, да ви отиде и рибата и целиот конец. А разликата помеѓу искусниот риболовец и почетникот е во тоа што искусните се секогаш спремни за изненадување, а дел од спремноста е и правилното пополнување на макарата (шпулната) со конецот.

Второ на што треба да се внимава при монтирањето на новиот конец е колкава должина на конец и со која дебелина ќе намотаме на вашата машинка. ...

На ова треба да се внимава секогаш кога се купува нов конец, затоа што секоја машинка си има spunglaразличен капацитет и секоја шпунгла си има свој максимум на конец кој може да го прими. Токму затоа погледнете ја својата машинка и на шпунглата ќе забележите кои должини на конец може шпунглата да ги намота. Пример, шпунглите на помалите машинки можат да соберат помалку и потенок конец, додека шпунглите на поголемите машинки можат да соберат повеќе и подебел конец. Примерот како што е на сликата, ако на шпунглата има ознаки 0,15/180 0,18/130 0,20/100 тоа значи дека вашата шпунгла има капацитет да собере 180 метри конец со дебелина 0,15, 130 метри конец со дебелина од 0,18 и 100 метри конец со дебелина од 0,20. Ова е особено битно затоа што пополнетоста на шпунглата со конец игра битна улога поради неколку причини.

spungli

Слика 1 ни прикажува правилно намотана шпулна, а Слика 2 и Слика 3 неправилно намотана шпулна. Разликата е во тоа што кај Слика бр. 2 на шпунглата имаме премалку конец и при зафрлувањето доаѓа до преголемо негово триење од врвот на шпулната, што го спречува подалечното зафрлување и не тера на повторни обиди. Кај Слика бр. 3 имаме премногу конец на шпунглата, што може да ни прави постојани проблеми во текот на зафрлувањата. Најголеми проблеми во ваква ситуација одмотувањето и заплетувањето на конецот. Ова преставува особена нервоза доколку ви се случи во ситуација на сред рибарење кога имате зафрлено поголема должина конец и настане заплеткување кај шпунглата што може да резултира со чворови и до неминовно кинење на конецот. Тоа е така затоа што со чворчиња на конецот тешко можете да намотувате, зафрлувате и воопшто да фаќате. Ќе мора да го скинете конецот и одново да врзувате јадица и тапа, а што е најтрагично без врска ќе ви отиде 20, 30, 50 метри конец. Токму затоа, кога ќе купувате конец, треба да знаете колкав капацитет има вашата машинка, со цел да купите конец кој добро и правилно ќе ја пополни вашата шпунгла.

Кога веќе ќе одберете правилна должина и дебелина на конец, тогаш ви преостанува уште една битна работа, а тоа е правилно намотување на конецот

При намотувањето на конецот на макарата, најдобро е машинката да е фиксирана на трската, а конецот од своето патување да помине барем низ едно од окцата на своето патување до макарата, а најпрактично е тоа да биде окцето, што е најблиску до машинката. Исто така добро е, почетното пакување на конецот да се врши со одреден притисок, така што при намотувањето подобро да легне, односно да се внимава секогаш да биде затегнат конецот при намотување. Тоа може лесно да го направите доколку при намотувањето десната рака ја поставите 30-тина сантиметри над машинката и го користите показалецот од десната рака, со која всушност и ја држите трската и при намотувањето, освен низ првото окце, конецот да се лизга и поминува и помеѓу вашите прсти, со што директно можете да ја контролирате затегнатоста на конецот.

Прегледано 5528 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija