Државна дозвола за рекреативен риболов

Почитувани колеги риболовци, Започнати се процедури и може да се аплицира и за годишната државна дозвола. Цената е 7.000 денари и важи на сите риболовни ревири и рекреативни зони (реки и езера) каде што е доделена концесија. Ако некој сака да извади државна дозвола, истото…

Легитимација за рекреативен риболов за 2017

И во 2017 година, сајтот http://www.ribar.com.mk и здружението РИБАР 2011 бесплатно им помагаат на риболовците што побрзо да извадат легитимација, или маркица за 2017 година, за оние кои веќе поседуваат легитимација. Легитимацијата (Маркица за 2017 година) е годишна и ја издава МРФ (Македонска риболовна федерација).…

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija