Охридското Езеро порибено со 100.000 единки подмладок од ендемичниот вид охридска пастрмка

Охридското Езеро порибено со 100.000 единки подмладок од ендемичниот вид охридска пастрмка

Охридското Езеро денеска е порибено со 100.000 единки подмладок од ендемичниот вид охридска пастрмка. Во порибувањето учествуваше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски заедно со претставници на Хидробиолошкиот завод и Државниот инспекторат за земјоделство.

Оваа количина, информираат од МЗШВ, е дел од вкупно планираните 2.500.000 единки за цело езеро. Акктивноста започна на 11-ти овој месец и континуирано ќе се спроведува до првата половина на октомври. Пастрмката е на возраст од 6 до 9 месеци, со тежина од три грама и должина до седум сантиметри.

- Станува збор за редовна активност согласно Законот за рибарство и аквакултура, со кој државата е задолжена за порибување на риболовните води врз основа на риболовната основа изготвена од надлежните овластени институции. За оваа активност во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата се предвидени средства во износ од 10 милиони денари. За изведување на вештачкиот мрест и порибување на езерото, Министерството склучи договор со ЈНУ Хидробилошки завод од Охрид и со Институтот за сточарство при УКИМ– мрестилиштето Шум од Струга, соопшти МЗШВ.

Паралелно со активностите што се спроведуваат за порибувањето од македонска страна, порибувања се вршат и на албанската страна на езерото.
- Потребната количина на порибителен материјал за изведување на порибувањето е утврдена во риболовната основа за Охридско Езеро, во која е предвидено порибувањето на Охридското Езеро за периодот 2017 – 2022 година да се врши со 2.000.000 единки од охридска пастрмка секоја година. Риболовните основи се стручни студии за начинот на стопанисување во риболовните води и со нив е одредено со колку единки треба да се пориби одредена риболовна вода. Но, секогаш доколку во одредена вода се случи некоја промена, постои можност за ревизија на истата, се прецизира во соопштението од МЗШВ.

Оттаму нагласуваат дека согласно законот, континуирано се врши прибување на отворените риболовни води.

- Токму затоа во годишните Програми за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата, се предвидени мерки и се обезбедени финансиски средства за изведување на вештачки мрест и порибување на риболовните води. Акцентот е ставен на порибувањето на природните езера, а особено на Охридското Езеро, заради зачувување на ендемскиот вид на Охридската Пастрмка. Вкупната финансиска поддршка за годинешната Програма за рибарство и аквакултура изнесува 90 милиони денари, велат од МЗШВ.
Во фаза на подготовка е, додаваат, Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година. - И за наредната година ќе се предвидат финансиски средства за обезбедување на потребните количини квалитетен и здрав подмладок од охридска пастрмка, за што Владата на Република Македонија ќе ги обезбеди потребните финансиски средства, прецизираат од МЗШВ.

Потсетуваат дека во периодот 2005-2016 година Охридскиот и Струшкиот дел на езерото вкупно се порибени со над 20 милиони единки подмладок од охридска пастрмка со просечна возраст од 6-9 месеци, за што се исплатени вкупно средства во износ од околу 61 милиони денари.

- Во насока на заштита и одржување на рибниот фонд, како и заради планско експлоатирање на рибите, а во согласност со Законот за рибарство и аквакултура, рибите од риболовните води од Охридското езеро се доделени на концесија, се посочува во соопштението од МЗШВ.

Со оглед на тоа дека концесијата за вршење стопански риболов на сегашниот концесионер за Охридско Езеро, истекува наредната година, на почетокот на 2018 година е предвидено започнување на постапка за доделување на нова концесија за наредниот шест годишен период.

- МЗШВ континуирано ќе презема мерки за одржување и зголемување на рибниот фонд, во соработка на науката односно Хидробилошкиот завод и Институтот за сточарство при УКИМ. А улогата на Државниот инспекторат за земјоделство е редовниот инспекциски надзор над спроведување на концесијата. Честите инспекциските контроли придонесуваат за заштита и оневозможување на евентуална злоупотреба на рибниот фонд, порачуваат од МЗШВ.

Прегледано 3190 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija