Затекнати 12 лица кои вршеле нелегален риболов на реката Црн Дрим

Затекнати 12 лица кои вршеле нелегален риболов на реката Црн Дрим

ЗРСК „Пастрмка“ од Струга како концесионер на рибите во риболовниот ревир на река „Црн Дрим 1“ во тесна соработка со Државниот инспекторат за замјоделство од Охрид во текот на изминатиот период спровело голем број акции за заштита на рибите во актуелниот период на мрест.

-Во споменатите акции запленети се повеќе од еден километар мрежи и друг недозволен риболовен алат: сертмиња, трокуки, харпуни и слично, а затекнати се 12 лица како вршат недозволен риболов и против истите се покренати прекршочни постапки. Во една од акциите беше физички нападнат и овластениот рибочувар вработен во ЗРСК „Пастрмка“ од Струга, за што реагираше и МВР и ќе биде побарана кривична одговорност за сторителот. Ги информираме сите риболовци дека како концесионер, заедно со Државниот инспекторат за земјоделство и во наредниот период ќе продолжиме да спроведуваме акции за спречување на рибокрадство и риболов во забрана за мрест. Оваа година како концесионери се надеваме и на финансиска помош од Владата на Република Македонија со што заштитата би била уште поуспешна, информираат од ЗРСК „Пастрмка“ од Струга.

Оттаму потенцираат дека и во текот на наредниот период ќе продолжат да спроведуваат акции за спречување на рибокрадство и риболов во забрана за мрест.

Прегледано 3443 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija