“Отворена“ е сезоната на Црн Дрим

“Отворена“ е сезоната на Црн Дрим

Како што не извести на форумот Емил од Пастрмка - Струга, на Црн Дрим 1 почнал да работи бојникот и кленот.

Бистро!

 

Прегледано 3328 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija