Дали само со вадење на легитимација можам да одам по риба ?

Не ! Легитимацијата е само предуслов за да можеш да извадиш дозвола за риболов. Ако немаш важечка легитимација, неможеш да извадиш дозвола. Ако имаш важечка легитимација, тогаш можеш да аплицираш и да си вадиш дневни, неделни или годишни дозволи од концесионерите на риболовните води на кои сакаш да риболовиш. Значи за да си мирен на риболов, во тебе треба да имаш и важечка легитимација и важечка дозвола за риболов ?

 

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija